ELFi talgute rüdi aasta

Rüdist ...

Niidurüdi, Eestis põlise rannaniitude ja rabade elaniku, käsi (või siis tiib) ei ole viimastel aegadel just kõige paremini käinud ning tema arvukus on langenud sedavõrd, et tema püsimajäämine Eestis ja kogu Läänemere kallastel on suure küsimärgi all. Seda, kas kiiresti hääbuva arvukusega lind õnnestub päästa või mitte, näitab vaid aeg, aga kindlasti ei ole põhjust aja kulgemist käed rüpes oodata. 

Rüdi näeb välja nii:

Rohkem pilte leiad:  Loodusemehe pildipangast või Sven Začeki kodulehelt.

Rüdide häält kuuleb Eesti või ülemaailmsetest loodusheli portaalidest.

Rüdist on kirjutanud Eesti Loodus.

Rüdist ja tema kaitsest Eestis saab väga palju teada lugedes riikliku tegevuskava rüdi kaitseks.

Lae alla niidurüdi esitlus ja sellel põhinev tööleht.

PS! 2012 kõre aasta kohta uuri siit.

... ja tema aastast


Et juhtida taas kord tähelepanu ühe erakordselt põneva liigi kaitsele ning liigikaitselistele tegevustele laiemalt ja suurendada teadmisi Eesti loodusväärtustest kuulutasime 2013. aasta ELFi talgute rüdi aastaks.

Rüdi aastal toimus:

Rüdi aasta logokonkurss. Logosid otsisime varakevadel. Parimad tööd on nähtavad siin.

Rüdiretked aprilli viimasel nädalavahetusel Pärnumaal ja mais ja juunis Läänemaal. Loe lähemalt siit.

Suvised talgud rüdi võtemeelupaikadesse Saaremaal, Läänemaal, Hiiumaal ja Pärnumaal. Info nende kohta sai Talguteataja vahendusel.

Hilissügisene tagasivaade vabatahtlike tänuürituse näol.

Toeta niidurüdi heaks peetavaid talguid!

Jälgi ka juba mitmete loodusesõprade eeskuju ja toeta talguid niidurüdi kaitseks. Anneta ELFile märksõnaga "rüdi" või tee sobiv annetus Swedbanki annetuskeskonnas. Või siis osta enesele või sõbrale eriline niidurüdi kaart.


ELFi talgute rüdi aastat toetab ka Keskkonnaivesteeringute Keskus.


ELFi teema-aastate peategelased on olnud liblikad (2014) kõre (2012) ja loopealsed (2011).