Инфоматериалы

Film "Konnade tee"


Vaata Jaak Kilmi dokumentaalfilmi konnatalgudest, mis võitis 2016.a. Matsalu loodusfilmide festivalil eriauhinna.Film "Kärnkonnalugu"


Vaata Are Pilskogi dokumentaalfilmi konnade päästmisest Norras, mis võitis 2017.a. Matsalu loodusfilmide festivalil peauhinna.

Vaata

Film "SLOW: Toad Patrol"


Vaata Chris Suddaby dokumentaalfilmi konnade päästmisest Inglismaal. Päästeaktsioone koordineerib Froglife, vabatahtlike abiga aidatakse iga-aastaselt teed ületada ca 90 000 kahepaiksel. Film on inglise keeles.


Loodusaed


Juhised, kuidas muuta oma aed elurikkaks.

Vaata


Välimääraja


Tõelisele huvilisele terve teos konnadest ja nende määramisest igas arenguetapis.

Vaata

Nuputamisleht


Natuke nuputamist konnasõpradele. Sobilik klassis tunni läbiviimiseks.

Vaata

Õppematerjal


Õppematerjal väikeveekogude uurimiseks. Sobilik kasutada klassi välitunniks või iseseisvaks uurimustööks.

Töölehed: Eluta looduse ehk abiootiliste tegurite mõju tiigi loomastikule Töölehed: Kahepaiksete areng


Imelised konnad


Põhjalik ettekanne konnamaailmast koos allalaaditava konnateemalise kuldvillaku mänguga.

Laadi alla

Kalad tiigis


Miks on kalad väikeveekogule ohtlikud?

Vaata


Värviraamat


Värvime Eesti konnasid. Vaja ainult printida. Pildid joonistas K. Kübarsepp.

Vaata

Amfiibide maailm


Põnev ettekanne maailma kahepaiksete lõputust mitmekesisusest. Sobilik klassis tunni läbiviimiseks.

Vaata

Eesti kahepaiksed


Ülevaatlik ettekanne Eesti kahepaiksetest ja nende kaitsest. Sobilik klassis tunni läbiviimiseks.

Vaata