Ettevõtetele

Hea ettevõtja!

Teie huvi Eestimaa Looduse Fondi (ELF) looduskaitsetalgute vastu rõõmustab meid väga! Kui olete juba leidnud tee selle leheküljeni, siis ilmselt kantuna kindlast soovist Eesti looduse heaks oma abikäsi ulatada. See on suurepärane, sest abilisi on alati tarvis ja iga panus loeb. Küll aga on ettevõtetele korraldatavate talgute juures teatud nüansid, mille kohta saate täpsemalt lugeda alljärgnevalt.

ELF on sõltumatu vabaühendus, kes kaitseb loodust, kasutades parimat ekspertteadmist, uuenduslikke lahendusi ja vabatahtlike kaasabi. Töötame selleks, et kaitsta ohustatud liike ja nende elupaiku, Eestile omaseid loodusmaastikke ja kooslusi.

Koostöös KIKi, RMK jt asutustega korraldame iga-aastaselt poollooduslike koosluste taastamisel ja ohustatud liikide elupaikade hooldamisel mitukümmend loodustalgut, millel osalevad sajad vabatahtlikud talgulised. Plaanipäraste talgute korraldamisega seotud kulutused kaetakse enamjaolt erinevate projektirahastuste (KIK, RMK, LIFE) kaudu, aga kulutuste täielikuks katmiseks küsime osavõtutasu ka talgulistelt.

Ettevõtetele oleme valmis talguid korraldama, kui see sobitub meie jooksva talgutegevusega. Levinuim formaat on 1-päevane talgupäev, mille sisse üldjuhul mahub lisaks talgutööle ja talgulõunale ka tutvumine kohalike loodusväärtustega loodusgiidide või teiste erialainimeste vahendusel.

NB! Eelistame talguid korraldada nendele ettevõtetele, kellega on lootust pikaajalisele koostööle. Nii väldime looduskaitseorganisatsioonist ürituste korraldajaks muutumist. Kuna looduskaitse on Eestis kahjuks üsna alarahastatud valdkond, siis pikaajalise koostöö all mõtleme eelkõige toetust ELFi käimasolevatele looduskaitseprojektidele, kas rahaliste (sh talguhooaja otsekuludesse ja/või talgukontori palgafondi panustamine) või esemeliste (tööriistad, nt mootorsaed) annetuste näol.


Mida tasub silmas pidada ettevõttel, kes soovib ELF-i abil talgupäeva korraldada?

Ettevõtetele jm meeskondadele korraldame talguid eeldusega, et tellija tasub kõik talgute korraldamisega seotud kulud.

Kulutused, millega tuleb arvestada:

Iga konkreetse talgu korraldamine ja läbiviimine on individuaalne, seega võivad osa kuluridu talgupäeva eelarvest ära langeda. Igal juhul kuuluvad tasumisele talgupäeva korraldamisega seotud kulud ja ELF-i üldkululõiv. Kuludele lisandub käibemaks.

Millele tuleks veel tähelepanu pöörata?

Talgupäeva kavandamisel varuda piisavalt aega, minimaalselt 1 kuu. See aeg on meile vajalik potentsiaalse talgupaiga väljaselgitamiseks, kohaliku maaomanikuga ja partneritega tegevuste kooskõlastamiseks, toitlustamise korraldamiseks jms ettevalmistavateks tegevusteks.

Suvehooaeg juuli-august-september on meie jaoks kõige kibedam tööaeg ning seetõttu ei pruugi sel ajal täiendavate talgute korraldamine kõne alla tulla.

Talguliste transpordi korraldamisega me ei tegele, välja arvatud juhtudel, kui on otstarbekas ja võimalik kasutada transpordiks ELF-i oma sõiduvahendeid (kuni kaks VW Transporter minibussi).

Kuna üldine talgukalender koostatakse talguhooaja alguseks kevadel, siis on jooksvalt lisanduvate talgute jaoks talgupaikade valik praegu piiratud. Usutavasti aja jooksul koostöös partneritega võimalused laienevad.