Pärandniidud

Talgud lammi-, puis- ja rannaniitude ning loopealsete taastamiseks

Pärandniidud

Pärandniitude kaitse tegevuskavast: "Pärandniidud, ka poollooduslikud kooslused või pärandkooslused, on rohumaad, mida on traditsiooniliselt kasutatud karja- või heinamaadena. Pärandniitude elustik on looduslik,
pärandniite ei ole teadaoleval ajal küntud, väetatud ja neile pole külvatud kultuurtaimede seemneid. Eestis peamiselt levinud pärandniidud on loopealsed, aruniidud, lamminiidud, soostunud niidud, puisniidud, puiskarjamaad ja rannaniidud. Kõik meie pärandkooslused on arvatud Euroopa Liidu tasandil kaitstavate elupaikade hulka. Nende soodsa seisundi säilitamine on vajalik nii Eestis kui ka mujal Euroopas ning nende hoidmine on meie looduskaitse väga oluline vastutusvaldkond."
Talgulised Hanikatsi laiu puisniidul, 2023. aasta augustis. Foto: Merja Roostalu.

Talgutöö

Valdav osa ELFi talgutest toimub pärandmaastikel, mille taastamiseks eemaldatakse kinnikasvanud poollooduslikelt kooslustelt kadakaid ja võsa. Mõnel talgul on ehitatud ka karjaaedasid. Kõre, niidurüdi ja paljude teiste liikide heaks on taastatud rannaniite Abrukal, Kõinastul, Manilaiul, Võilaiul ning mitmetes muudes paikades. Loopealseid on taastatud muuhulgas Kesselaiul ja Osmussaarel, lamminiitu Süvahavvas. Talgulised on abiks olnud Allika, Hanikatsi laiu, Hobulaiu, Keila, Kihnu, Koiva, Laelatu, Nedrema ja Palupõhja puisniitudel – nii võsaraiel kui vikatiga heina niitmisel.

ELFi talgute kõige esimene teema-aasta 2011. aastal oli pühendatud loopealsetele ning 2023. aasta teemaks olid puisniidud. Viimasel teema-aastal toimus loenguid heinamaa pärimusest ning korraldati puisniidu-teemalisi retki: põlispuud, ravimtaimed, samblikud, tolmeldajad. Anti välja puisniidu taimede memoriinmäng. Kunstnik Ülle Ottokar kujundas teema-aasta logo, mis leidis oma koha lisaks traditsioonilistele rinnamärkidele ka T-särgil.

Senine kasu

Talgutöödeks valime välja selliseid alasid, kus juba tegutseb aktiivne maaomanik või asub kohe tegutsema. Pärandniitude taastamisel võsaraie teel on mõtet ainult siis, kui pärast töid jätkub alal pidev heinategu või loomade karjatamine, et takistada uue võsa pealetungi. Arvukad pärandmaastikud on tänu ELFi vabatahtlikele omandanud kauni ilme.

Enne-pärast pildid Hanikatsi puisniidult

Galerii