Osalemistingimused

ELFi talgutel osalemise tingimused

Üldised tingimused

Ürituste korraldajana teeb ELF enda poolt kõik oleneva nende õnnestumiseks programmis esitatud kujul. Kui meist sõltumatutel põhjustel oleme sunnitud tegema muudatusi ürituse programmis, aegades või hinnas, informeerime üritusele registreerunuid esimesel võimalusel.

Kui üritus eeldab teatud minimaalset osavõtjate arvu ja soovijaid on registreerunud vähem, jätab ELF endale õiguse ettevõtmine ära jätta. Sellisel juhul teavitatakse registreerunuid ürituse ärajäämisest hiljemalt 5 päeva enne selle väljakuulutatud algust (kui pole kokku lepitud teisiti) ning tagastatakse registreerunuile kogu tasutud raha.

Kui üritus ebaõnnestub ELFi süül, korvame Teile sellest tuleneva otsese kahju. Pretensioonid tuleb esitada ürituse ajal või kahe nädala jooksul peale selle toimumist. ELF ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud temast sõltumatute nähtuste poolt nagu ilmaolud, ohutusreeglite eiramine (tuleohutus, väär ümberkäimine töövahenditega), samuti ei võta ELF vastutust varastatud või kaotatud esemete eest. Korraldajana teeb ELF kõik endast oleneva antud asjaolude ärahoidmiseks.

Osaledes ELFi üritusel palume Teil suhtuda hoolivalt loodusesse ja kohalikku eluolusse, vähendamaks viibimise negatiivset mõju ürituse sihtkohas.

Alla 18-aastaseid ootame talgutele koos täisealisega.

Hinna sisse kuuluv on loetletud ürituse kirjelduses.

Registreerumine ja osalustasu

Üritustele registreerumine toimub ELFi talgute veebilehel www.talgud.ee, kus iga ürituse juurest leiate lingi registreerimisankeedile. Enne registreerimist palume tutvuda ELFi talgutel osalemise tingimustega. Registreerumisel kinnitate nõustumist nende tingimustega.

Kui üritusel on ette nähtud osalustasu, jõustub Teie registreerimine osalustasu maksmisel Eestimaa Looduse Fondi arvele EE282200221005100292 (Swedbank). Osalustasu tasutakse registreerimisel koheselt pangalingiga. Registreerimine jõustub pärast osalustasu makse tegemist. Arve maksmisel tuleb osalustasu tasuda hiljemalt 3 päeva pärast registreerumist. Nimetatud tähtaja ületamisel on ELFil õigus registreering tühistada.

Osalemisest loobumine

Pärast üritusele registreerumist on osalejal õigus talguüritusel osalemisest loobuda. Üritusest loobumiseks tuleb saata kiri e-posti aadressile talgukontor@elfond.ee. Juhul kui üritusest loobumise kiri on ELFi talgukontorini jõudnud vähemalt 14 päeva enne ürituse toimumist, tagastatakse osalemistasu 90% ulatuses (10% jäetakse kodulehe halduskulude ja veebipoe vahendustasude katteks). Osalemistasu tagastatakse osalejale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates üritusest loobumise kirja saamisest. Juhul, kui üritusest loobumise kiri on ELFi talgukontorini jõudnud 3-13 päeva enne ürituse toimumist, tagastatakse osalemistasu 50% ulatuses. Vähem kui 48 tundi enne ürituse algust äraütlemisel, osalemistasu tagastamisele ei kuulu. Osalemistasu annetusena käsitletav osa tagastamisele ei kuulu.

ELFi üritustele registreerunud ja etteteatamata või korduvalt osalemisest loobunud isikuid on ELFil õigus edaspidi mitte kanda osalejate nimekirja.

Üritusel osaleja eemaldamine

ELF-il on õigus eemaldada üritusel osaleja järgmistel juhtudel:

Osalustasudest

Talgute osalustasu

Miks talgutel osalemise eest maksma peab?

Juba ammusest ajast on tallu appi tulnud talguliste kõhutäie eest hoolitsenud perenaine ning tööjärje ja -riistade eest peremees. Looduse heaks töötades on lugu pisut teine. Lõviosa talgukuludest (tööriistad, transport, korraldus, kütus, majutus, saun jne) kaetakse toetajate ja fondide abiga, talgulise osavõtutasu aitab katta (vähemalt osaliselt) tema toidukulu.

NB! Covid-19 eriolukorra tõttu on inimesi, kes on kaotanud töö või kelle sissetulek on vähenenud. Seetõttu pakume 2020. aastal võimalust nendele, kes on Covid-19 eriolukorra tõttu sattunud majanduslikesse raskustesse, osaleda ELFi talgutel ilma osavõtutasu maksmata.

Mis saab talgute osalustasust? Miks iga talgu juures on kaks erinevat summat?

Osalustasu aitab katta Sinu toidukulu ning on ühtlasi talgute rahastaja nõutavaks omafinantseeringuks. Suuremat summat makstes teed lisaks toidukulude katmisele ka annetuse talgute korraldamise ja arendamise heaks. Nii saab ELF teha veelgi rohkem ja paremaid talguid.

ELFile annetajatel on võimalus summalt tulumaks tagasi saada, selleks tuleks meile saata või lisada makse selgitusse oma isikukood. Äraütlemise korral annetuse osa ei tagastata.
Tühi talguline ei seisa püsti...selleks, et talgulistel kõht täis oleks ja nad oma panuse eest ka väärilise kõhutäie saaksid, saab igaüks natuke kaasa aidata tehes osalustasule lisaks ka annetus ELFi talgute heaks.

Tulevased talgud

2023

31.-02.

Märts-Aprill

Viljandimaa

Heimtali püsimetsandustalgud

Varakevadine Viljandimaa, Heimtali muuseum ja Anu Raud manavad kahtlemata iga talgulise vaimusilma ette Eesti pärimuskultuuri ning maalilised vanad metsad. Heimtali talgud on suurepärane võimalus ühendada meeldiv kasulikuga: külmunud maaga on metsas juba valikraied tehtud ja nüüd on aeg puudest teha halud ning laduda need kuivama, et saada järgmiseks talveks küttepuud.
  • Kohad täis
püsimetsandus

2023

14.-16.

Aprill

Ida-Virumaa

Alutaguse lendoravatalgud

Varjatud eluviisiga lendorav on Eestis väljasuremise piiril, mistõttu on vähestel olnud õnne seda imetajat oma silmadega näha. Öise eluviisiga loom on väikeste mõõtmetega, liigub peaaegu hääletult ning varjub päevasel ajal puuõõntesse. Alutaguse metsadesse koondunud populatsioone ohustavad elupaikade isoleeritus ja kadumine, kisklus, pesapuude raie ja häirimine. Kuidas saaksime talgulistega lendoravat aidata?
  • Kohad täis
lendorav

2023

21.-23.

Aprill

Ida-Virumaa

Alutaguse lendoravatalgud II

Tule appi ELFi vapiloomale lendoravale! Varjatud eluviisiga ja haruldane lendorav on üks ütlemata põnev ja armas loom, kes tegutseb valdavalt videvikus ja öösel. Tema hääletud hüpped puult puule ulatuvad sageli 20–50 meetrini ning liuglemise suunda saab ta muuta sabaga tüürides. Maandumisel toimivad lennusekurrud langevarjuna, mis aitab hoogu pidurdada. Lendorava arvukuse langemise pidurdamiseks on tarvis kaitsta tema elupaiku.
  • Kohad täis
lendorav

2023

28.-30.

Aprill

Pärnumaa

Laelatu puisniidu talgud, täistaimetoiduga

Puisniidud on meie põlised pärandmaastikud. Esimesed puisniidu-ilmelised paigad hakkasid muinasasulate ümber kujunema juba aastatuhandete eest: tööriistade või ehitiste tarbeks langetati valikuliselt puid ning hiljem lisandus karjatamine. Arheoloogilised vikatileiud näitavad, et heinaniitmine puisniitudel ulatub 1500-2000 aasta taha. Nende kaunite pärandkoosluste muljet avaldava liigirikkuse tagavad mitmed tegurid. Eeskätt on puisniit kasvukohana väga mitmekesine: omavahel on põimunud mets ja niit. Tähtis roll on aga ka niitmisel ja mullaviljakusel.
  • Kohad täis
puisniit, poollooduslik kooslus, täistaimetoit
Kõik talgud