Osalemistingimused

ELFi talgutel osalemise tingimused

Üldised tingimused

Ürituste korraldajana teeb ELF enda poolt kõik oleneva nende õnnestumiseks programmis esitatud kujul. Kui meist sõltumatutel põhjustel oleme sunnitud tegema muudatusi ürituse programmis, aegades või hinnas, informeerime üritusele registreerunuid esimesel võimalusel.

Kui üritus eeldab teatud minimaalset osavõtjate arvu ja soovijaid on registreerunud vähem, jätab ELF endale õiguse ettevõtmine ära jätta. Sellisel juhul teavitatakse registreerunuid ürituse ärajäämisest hiljemalt 5 päeva enne selle väljakuulutatud algust (kui pole kokku lepitud teisiti) ning tagastatakse registreerunuile kogu tasutud raha.

Kui üritus ebaõnnestub ELFi süül, korvame Teile sellest tuleneva otsese kahju. Pretensioonid tuleb esitada ürituse ajal või kahe nädala jooksul peale selle toimumist. ELF ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud temast sõltumatute nähtuste poolt nagu ilmaolud, ohutusreeglite eiramine (tuleohutus, väär ümberkäimine töövahenditega), samuti ei võta ELF vastutust varastatud või kaotatud esemete eest. Korraldajana teeb ELF kõik endast oleneva antud asjaolude ärahoidmiseks.

Osaledes ELFi üritusel palume Teil suhtuda hoolivalt loodusesse ja kohalikku eluolusse, vähendamaks viibimise negatiivset mõju ürituse sihtkohas.

Alla 18-aastaseid ootame talgutele koos täisealisega.

Hinna sisse kuuluv on loetletud ürituse kirjelduses.

Registreerumine ja osalustasu

Üritustele registreerumine toimub ELFi talgute veebilehel www.talgud.ee, kus iga ürituse juurest leiate lingi registreerimisankeedile. Enne registreerimist palume tutvuda ELFi talgutel osalemise tingimustega. Registreerumisel kinnitate nõustumist nende tingimustega.

Kui üritusel on ette nähtud osalustasu, jõustub Teie registreerimine osalustasu maksmisel Eestimaa Looduse Fondi arvele EE282200221005100292 (Swedbank). Osalustasu tasutakse registreerimisel koheselt pangalingiga. Registreerimine jõustub pärast osalustasu makse tegemist. Arve maksmisel tuleb osalustasu tasuda hiljemalt 3 päeva pärast registreerumist. Nimetatud tähtaja ületamisel on ELFil õigus registreering tühistada.

Osalemisest loobumine

Pärast üritusele registreerumist on osalejal õigus talguüritusel osalemisest loobuda. Üritusest loobumiseks tuleb saata kiri e-posti aadressile talgukontor@elfond.ee.

ELFi üritustele registreerunud ja etteteatamata või korduvalt osalemisest loobunud isikuid on ELFil õigus edaspidi mitte kanda osalejate nimekirja.

Üritusel osaleja eemaldamine

ELF-il on õigus eemaldada üritusel osaleja järgmistel juhtudel:

Osalustasudest

Talgute osalustasu

Miks talgutel osalemise eest maksma peab?

Juba ammusest ajast on tallu appi tulnud talguliste kõhutäie eest hoolitsenud perenaine ning tööjärje ja -riistade eest peremees. Looduse heaks töötades on lugu pisut teine. Lõviosa talgukuludest (tööriistad, transport, korraldus, kütus, majutus, saun jne) kaetakse toetajate ja fondide abiga, talgulise osavõtutasu aitab katta (vähemalt osaliselt) tema toidukulu.

Mis saab talgute osalustasust? Miks iga talgu juures on toodud ka annetus?

Osalustasu aitab katta Sinu toidukulu ning on ühtlasi talgute rahastaja nõutavaks omafinantseeringuks. Suuremat summat ehk koos osalustasuga ka annetusraha makstes teed lisaks toidukulude katmisele ka annetuse talgute korraldamise ja arendamise heaks. Nii saab ELF teha veelgi rohkem ja paremaid talguid.

ELFile annetajatel on võimalus summalt tulumaks tagasi saada. Talgutel osalemisest loobumise korral annetuse osa ei tagastata. Ülejäänud osalustasu tagastamise reegleid vaata lõigust "Osalemisest loobumine".
Tühi talguline ei seisa püsti...selleks, et talgulistel kõht täis oleks ja nad oma panuse eest ka väärilise kõhutäie saaksid, saab igaüks natuke kaasa aidata tehes osalustasule lisaks ka annetus ELFi talgute heaks.

Tulevased talgud

2024

13.-16.

Juuni

Lääne-Virumaa

Pada jõe lõheliste talgud

Pada jõgi on Eesti üks tähtsamaid meriforelli kudejõgesid. Jõgi saab alguse Pandivere kõrgustiku jalamilt ja läbib oma pea 38 kilomeetri pikkusel teekonnal erinevaid maastikke, suubudes teekonna lõpul Aseri rannas Soome lahte. Et see veevool saaks segamatult Läänemerre voolata, kutsume talgulisi vanadest paisudest alles jäänud kive jõesängis ümber sättima.
  • 35 €
  • 12 inimest grupis
  • Ööbimine majas voodites
  • Keskmisest suurem koormus
mereelustik, lõhelised, vooluveed

2024

28.-30.

Juuni

Võrumaa

Vereva lemmmaltsa tõrjetalgud Karulas

Karula rahvuspargis laiuvad maalilised "mäekesed", omanäolised pärandkultuurimaastikud ja tohutud metsamassiivid. Mandrijää taandumisel tekkis siia hulgaliselt väikseid järvekesi, neid on lausa nii palju, et võib öelda, et iga künka taga asub järveke. Siinset rahvast peetakse eriti lahkeks ja sõbralikuks – soovi korral võib iga kell mõne künka taha peitu minna ning kurja tuju sinna maha jätta. Paraku on Karula idülli ja loodusväärtust asunud häirima üks pahalane – invasiivne võõrliik verev lemmmalts, mille väljakitkumisel talguliste abikäed marjaks ära kuluvad.
  • Kohad täis
verev lemmmalts, võõrliikide tõrje

2024

05.-07.

Juuli

Valgamaa

Vereva lemmmaltsa tõrjetalgud Otepää looduspargis

Verev lemmmalts on invasiivne võõrliik, mis on Eestisse sattunud pika ringiga kaugelt Himaalajast. Siinses kliimas tunneb ta end suurepäraselt ja seetõttu kipub meie kodumaiseid taimi "välja sööma". Tegemist on üsna kauni taimega – tema suured õisikud, mille värvus varieerub valgest tumelillani ongi peamine kurjajuur, miks verev lemmmalts üldse Euroopasse kurja tegema sattus. Tänaseks on vereva lemmmaltsa aias kasvatamine keelatud, kuid sellele vaatamata jätkub tõrjetöid veel pikaks ajaks.
  • Kohad täis
verev lemmmalts, võõrliikide tõrje

2024

11.-14.

Juuli

Tartumaa

ELFi talgute XI Suvekool Palupõhjas (täistaimetoiduga)

Unustame mõneks ajaks muruniiduki põrina ning haarame hoopis sportlikuma ja keskkonnasõbralikuma tööriista, vikati, järele! Esmasel kokkupuutel võib vikat veidi hirmutav tunduda, kuid oskuslike õpetajate käe all saab vikatiga niitmise kunst üsna kiiresti käppa ja harjutamisruumi on Suvekoolis terve Palupõhja puisniidu jagu. Kui lihased hoogsast vikatitreeningust kangeks jääma kipuvad, saab neid kerge vaevaga kas töötubades, head muusikat kuulates või õhtul saunas mõnusasti lõdvestada. Palupõhja puisniidu suveidüll ootab nii värskeid talgurebaseid kui staažikaid talguhunte järjekordsele suve vingeimale trennipeole!
  • 26 €
  • 50 inimest grupis
  • Ööbimine telgis
  • Erinevad tööd, koormus valitav
puisniit, poollooduslik kooslus
Kõik talgud