Osalemistingimused

ELFi talgutel osalemise tingimused

Üldised tingimused

Ürituste korraldajana teeb ELF enda poolt kõik oleneva nende õnnestumiseks programmis esitatud kujul. Kui meist sõltumatutel põhjustel oleme sunnitud tegema muudatusi ürituse programmis, aegades või hinnas, informeerime üritusele registreerunuid esimesel võimalusel.

Kui üritus eeldab teatud minimaalset osavõtjate arvu ja soovijaid on registreerunud vähem, jätab ELF endale õiguse ettevõtmine ära jätta. Sellisel juhul teavitatakse registreerunuid ürituse ärajäämisest hiljemalt 5 päeva enne selle väljakuulutatud algust (kui pole kokku lepitud teisiti) ning tagastatakse registreerunuile kogu tasutud raha.

Kui üritus ebaõnnestub ELFi süül, korvame Teile sellest tuleneva otsese kahju. Pretensioonid tuleb esitada ürituse ajal või kahe nädala jooksul peale selle toimumist. ELF ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud temast sõltumatute nähtuste poolt nagu ilmaolud, ohutusreeglite eiramine (tuleohutus, väär ümberkäimine töövahenditega), samuti ei võta ELF vastutust varastatud või kaotatud esemete eest. Korraldajana teeb ELF kõik endast oleneva antud asjaolude ärahoidmiseks.

Osaledes ELFi üritusel palume Teil suhtuda hoolivalt loodusesse ja kohalikku eluolusse, vähendamaks viibimise negatiivset mõju ürituse sihtkohas.

Alla 18-aastaseid ootame talgutele koos täisealisega.

Hinna sisse kuuluv on loetletud ürituse kirjelduses.

Registreerumine ja osalustasu

Üritustele registreerumine toimub ELFi talgute veebilehel www.talgud.ee, kus iga ürituse juurest leiate lingi registreerimisankeedile. Enne registreerimist palume tutvuda ELFi talgutel osalemise tingimustega. Registreerumisel kinnitate nõustumist nende tingimustega.

Kui üritusel on ette nähtud osalustasu, jõustub Teie registreerimine osalustasu maksmisel Eestimaa Looduse Fondi arvele EE282200221005100292 (Swedbank). Osalustasu tasutakse registreerimisel koheselt pangalingiga. Registreerimine jõustub pärast osalustasu makse tegemist.

Osalemisest loobumine

Osalemisest loobumisel rohkem kui 2 nädalat enne ürituse toimumist, peetakse ettemaksust kinni 10% tasutud osalustasust ELFi kulude katteks. Loobumisel vähem kui 14 päeva enne ürituse algust ei tagastata ettemaksust summat, mis katab registreerunu osavõtuks ELFi poolt tehtud kulutused, millele lisandub 10% kogu osalustasust. Vähem kui 48 tundi enne ürituse algust äraütlemisel osavõtumaks tagastamisele ei kuulu.

Osalustasu annetusena käsitletav osa tagastamisele ei kuulu.

ELFi üritustele registreerunud ja etteteatamata või korduvalt osalemisest loobunud isikuid on ELFil õigus edaspidi mitte kanda osalejate nimekirja.

Üritusel osaleja eemaldamine

ELF-il on õigus eemaldada üritusel osaleja järgmistel juhtudel:

Osalustasudest

Talgute osalustasu

Miks talgutel osalemise eest maksma peab?

Juba ammusest ajast on tallu appi tulnud talguliste kõhutäie eest hoolitsenud perenaine ning tööjärje ja -riistade eest peremees. Looduse heaks töötades on lugu pisut teine. Lõviosa talgukuludest (tööriistad, transport, korraldus, kütus, majutus, saun jne) kaetakse toetajate ja fondide abiga, talgulise osavõtutasu aitab katta (vähemalt osaliselt) tema toidukulu.

NB! Covid-19 eriolukorra tõttu on inimesi, kes on kaotanud töö või kelle sissetulek on vähenenud. Seetõttu pakume 2020. aastal võimalust nendele, kes on Covid-19 eriolukorra tõttu sattunud majanduslikesse raskustesse, osaleda ELFi talgutel ilma osavõtutasu maksmata.

Mis saab talgute osalustasust? Miks iga talgu juures on kaks erinevat summat?

Osalustasu aitab katta Sinu toidukulu ning on ühtlasi talgute rahastaja nõutavaks omafinantseeringuks. Suuremat summat makstes teed lisaks toidukulude katmisele ka annetuse talgute korraldamise ja arendamise heaks. Nii saab ELF teha veelgi rohkem ja paremaid talguid.

ELFile annetajatel on võimalus summalt tulumaks tagasi saada, selleks tuleks meile saata või lisada makse selgitusse oma isikukood. Äraütlemise korral annetuse osa ei tagastata.
Tühi talguline ei seisa püsti...selleks, et talgulistel kõht täis oleks ja nad oma panuse eest ka väärilise kõhutäie saaksid, saab igaüks natuke kaasa aidata tehes osalustasule lisaks ka annetus ELFi talgute heaks.

Tulevased talgud

2021

26.-29.

Juuli

Saaremaa

Kesselaiu loopealsed

Kesselaid on Eesti üks vanimaid, kõrgemaid ja ühtlasi ka kaunemaid laide. Kuigi ilu on teatavasti vaataja silmades, siis kahtlemata ei jäta kedagi külmaks maalilised vaated majesteetlikule pankrannikule, eriti juhul, kui saarele lähenetakse paadiga õhtupäikese kuldsete kiirte säras. Küll aga on paljude väikesaarte ajaloole sarnaselt ka Kesselaid jäänud pärast maailmasõdu inimasustuseta ning maastikud hoolduseta. Seetõttu on siinsed loopealsed ehk õhukese paepealse mullaga liigirikkad rohumaad, mis on tekkinud ja püsinud käsikäes loomade karjatamisega, mattunud kadakavõsa alla.

  • Kohad täis
loopealne, poollooduslik kooslus

2021

29.-01.

Juuli-August

Pärnumaa

Manilaiu kõretalgud

Kõre, meie rannikualade ja väikesaarte rannaniitude kunagine nii tavaline asukas on nüüdisajal jäänud üpriski haruldaseks. Kui kunagi võisid kevadised kõrekoorid olla lausa kõrvulukustavad, siis nüüd on järgi vaid mõned üksikud isoleeritud asurkonnad. Heal lapsel on mitu nime ja nii on ka kõre tuntud veel juttselg-kärnkonnana ning Kihnus ja Manilaiul ka ronija konnana. Viimase nime on Euroopa väikseim kärnkonn välja teeninud oma iseäraliku liikumisviisi poolest: hüppamise asemel liigub ta mööda maapinda kõndides nagu hiir.
  • Kohad täis
kõre, rannaniit, poollooduslik kooslus

2021

31.-01.

Juuli-August

Võrumaa

Vereva lemmmaltsa tõrje Karulas II

Verev lemmmalts ei ole Eestis pärismaine taimeliik, vaid on sattunud meie loodusesse aedadest, kus teda on kasvatatud kaunite õite tõttu. Lemmmalts levib kiiresti ning moodustab tihedaid kolooniaid, kus taimed võivad kasvada lausa 3 meetri kõrguseks. Seetõttu on too võõrliik ohuks meie kohalikele taimekooslustele. Kiire leviku tagab eelkõige paiskviljade olemasolu. Nimelt lõheneb küps kupar plaksuga lahti ning paiskab tuhandeid seemneid kuni 7 (!) meetri kaugusele.

  • Kohad täis
verev lemmmalts, võõrliikide tõrje

2021

03.-06.

August

Tartumaa

Толоки для обыкновенной чесночницы на острове Пиирисаар

Обыкновенная чесночница очень интересная амфибия. Ее головастики могут вырасти огромными, аж до 15 см! Так как она ночная лягушка, днем она закапывается в землю, а ночью вылезает и делает свои лягучие дела. Она издает звуки из под воды, поэтому это больше похоже на стук, нежели на кваканье.

  • Kohad täis
mudakonn
Kõik talgud