Osalemistingimused

ELFi talgutel osalemise tingimused

Üldised tingimused

Ürituste korraldajana teeb ELF enda poolt kõik oleneva nende õnnestumiseks programmis esitatud kujul. Kui meist sõltumatutel põhjustel oleme sunnitud tegema muudatusi ürituse programmis, aegades või hinnas, informeerime üritusele registreerunuid esimesel võimalusel.

Kui üritus eeldab teatud minimaalset osavõtjate arvu ja soovijaid on registreerunud vähem, jätab ELF endale õiguse ettevõtmine ära jätta. Sellisel juhul teavitatakse registreerunuid ürituse ärajäämisest hiljemalt 5 päeva enne selle väljakuulutatud algust (kui pole kokku lepitud teisiti) ning tagastatakse registreerunuile kogu tasutud raha.

Kui üritus ebaõnnestub ELFi süül, korvame Teile sellest tuleneva otsese kahju. Pretensioonid tuleb esitada ürituse ajal või kahe nädala jooksul peale selle toimumist. ELF ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud temast sõltumatute nähtuste poolt nagu ilmaolud, ohutusreeglite eiramine (tuleohutus, väär ümberkäimine töövahenditega), samuti ei võta ELF vastutust varastatud või kaotatud esemete eest. Korraldajana teeb ELF kõik endast oleneva antud asjaolude ärahoidmiseks.

Osaledes ELFi üritusel palume Teil suhtuda hoolivalt loodusesse ja kohalikku eluolusse, vähendamaks viibimise negatiivset mõju ürituse sihtkohas.

Alla 18-aastaseid ootame talgutele koos täisealisega.

Hinna sisse kuuluv on loetletud ürituse kirjelduses.

Registreerumine ja osalustasu

Üritustele registreerumine toimub ELFi talgute veebilehel www.talgud.ee, kus iga ürituse juurest leiate lingi registreerimisankeedile. Enne registreerimist palume tutvuda ELFi talgutel osalemise tingimustega. Registreerumisel kinnitate nõustumist nende tingimustega.

Kui üritusel on ette nähtud osalustasu, jõustub Teie registreerimine osalustasu maksmisel Eestimaa Looduse Fondi arvele EE282200221005100292 (Swedbank). Osalustasu tasutakse registreerimisel koheselt pangalingiga. Registreerimine jõustub pärast osalustasu makse tegemist. Arve maksmisel tuleb osalustasu tasuda hiljemalt 3 päeva pärast registreerumist. Nimetatud tähtaja ületamisel on ELFil õigus registreering tühistada.

Osalemisest loobumine

Pärast üritusele registreerumist on osalejal õigus talguüritusel osalemisest loobuda. Üritusest loobumiseks tuleb saata kiri e-posti aadressile talgukontor@elfond.ee. Juhul kui üritusest loobumise kiri on ELFi talgukontorini jõudnud vähemalt 14 päeva enne ürituse toimumist, tagastatakse osalemistasu 90% ulatuses (10% jäetakse kodulehe halduskulude ja veebipoe vahendustasude katteks). Osalemistasu tagastatakse osalejale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates üritusest loobumise kirja saamisest. Juhul, kui üritusest loobumise kiri on ELFi talgukontorini jõudnud 3-13 päeva enne ürituse toimumist, tagastatakse osalemistasu 50% ulatuses. Vähem kui 48 tundi enne ürituse algust äraütlemisel, osalemistasu tagastamisele ei kuulu. Osalemistasu annetusena käsitletav osa tagastamisele ei kuulu.

ELFi üritustele registreerunud ja etteteatamata või korduvalt osalemisest loobunud isikuid on ELFil õigus edaspidi mitte kanda osalejate nimekirja.

Üritusel osaleja eemaldamine

ELF-il on õigus eemaldada üritusel osaleja järgmistel juhtudel:

Osalustasudest

Talgute osalustasu

Miks talgutel osalemise eest maksma peab?

Juba ammusest ajast on tallu appi tulnud talguliste kõhutäie eest hoolitsenud perenaine ning tööjärje ja -riistade eest peremees. Looduse heaks töötades on lugu pisut teine. Lõviosa talgukuludest (tööriistad, transport, korraldus, kütus, majutus, saun jne) kaetakse toetajate ja fondide abiga, talgulise osavõtutasu aitab katta (vähemalt osaliselt) tema toidukulu.

NB! Covid-19 eriolukorra tõttu on inimesi, kes on kaotanud töö või kelle sissetulek on vähenenud. Seetõttu pakume 2020. aastal võimalust nendele, kes on Covid-19 eriolukorra tõttu sattunud majanduslikesse raskustesse, osaleda ELFi talgutel ilma osavõtutasu maksmata.

Mis saab talgute osalustasust? Miks iga talgu juures on kaks erinevat summat?

Osalustasu aitab katta Sinu toidukulu ning on ühtlasi talgute rahastaja nõutavaks omafinantseeringuks. Suuremat summat makstes teed lisaks toidukulude katmisele ka annetuse talgute korraldamise ja arendamise heaks. Nii saab ELF teha veelgi rohkem ja paremaid talguid.

ELFile annetajatel on võimalus summalt tulumaks tagasi saada, selleks tuleks meile saata või lisada makse selgitusse oma isikukood. Äraütlemise korral annetuse osa ei tagastata.
Tühi talguline ei seisa püsti...selleks, et talgulistel kõht täis oleks ja nad oma panuse eest ka väärilise kõhutäie saaksid, saab igaüks natuke kaasa aidata tehes osalustasule lisaks ka annetus ELFi talgute heaks.

Tulevased talgud

2023

29.-01.

September-Oktoober

Harjumaa

Rammu saare kukemarjanõmme talgud, täistaimetoiduga

Rammu on üks imeline saar, mis veel sügiselgi – kui mujal kõik juba kolletab – rõõmustab silma sügavroheliste kukemarjapuhmastega. Käesoleva sügise Rammu talgud panevad südame laulma gurmaanidel ja keskkonnasäästlike harjumuste pooldajatel, sest talgutel pakutav toit on täistaimne ehk vaba loomsest toormest.
  • Kohad täis
kukemarjanõmm, täistaimetoit

2023

06.-08.

Oktoober

Saaremaa

Ekstreemsed niidurüditalgud Kõinastu leel

Tõeline sügisene talgukomm ekstreemsete elamuste armastajatele! Kõinastu leel saab sädemeid, vett ja vilet! Sobimatute ilmaolude tõttu jäid juulikuu Kõinastu talgutel oksahunnikud põletamata, kuid neist on siiski tarvis vabaneda, sest säärased kuhilad loovad kevadel kiskjatele võimaluse rüditibusid varitseda. Niisiis tõmbame kalamehekummikud jalga ning jalutame mõnisada meetrit läbi sügisese jaheda mere, et rassida tossu, lõõmavate leekide ja kadakalõhna rüpes.
  • Kohad täis
niidurüdi, poollooduslik kooslus, rannaniit

2023

06.-08.

Oktoober

Харьюский уезд

Толока на острове Рамму для водяники

Зелёный и мягкий ковёр из ягодок вороники, маяк, выглядывающий из-за сосновых вершин, и солёный морской воздух, заполняющий лёгкие. Этот райский оазис посреди залива Колга называется островом Рамму.
  • Kohad täis
kukemarjanõmm

2023

13.-15.

Oktoober

Kihnu puisniidutalgud

Kihnu saar on peamiselt tuntud siinse kultuuri ning sajanditevanuste traditsioonide elushoidmise poolest. Loodusesõpradele pakub aga saar kahtlemata mitmekülgseid lisaboonuseid: Kihnu on oluline elurikkuse tugipunkt, kus kohtuvad kõikvõimalikud tegelased nii maalt kui merelt. Rändlindudele on saar tähtsaks logistikasõlmeks, mistõttu muutub Kihnu igal sügisel linnusõprade paradiisiks. Talguliste abiga hakkame Kihnu saare elurikkusele vürtsi juurde lisama ehk puisniitu taastama.  

  • Kohad täis
puisniit, poollooduslik kooslus
Kõik talgud