Audru mereprügi koristustalgud

05. aprill - 07. aprill 2024

Audru poldri kaitseala on Eestis üks olulisemaid elupaiku märgala linnuliikidele ja rahvusvahelise tähtsusega lindude kevad- ja sügisrände peatuspaik – väikeluik, igat masti hanelised ja tildrid. Ala sobilikkus rändlindudele tuleneb asukohast ja keskkonnatingimustest. Looduskaitseala jääb mitme liigi rändekoridori keskmesse. Rannaluited ja selle taha jäävad ulatuslikud perioodiliselt mere poolt üle ujutatud lage, valdavalt põllumajanduslikud avamaastikud on loonud sobilikud tingimused rändel peatumiseks ja toitumiseks.

Kevadeti, kui olud soodsad, võib siin kohata tuhandeid luiki, hanesid ja laglesid ning suuremate üleujutustega kevadetel ka tuhandeid partlasi ning sadu kurvitsalisi. Pesitsusalana sobib Audru poldri territoorium luhtasid ja avatud maastikke eelistavatele linnuliikidele nagu koovitajad, hänilane, heletilder ja ka rabadest tuttav rüüt.

Et seda linnuilu jätkuks tiivulistele endile, kui kahejalgsetele, ei saa me kahjuks läbi prügi koristuseta… Mereprügi kuhjub inimtegevuse tulemina randadesse ja luidetele. Sellisena on ta ohuks rannikumeres toituvatele ja puhkavatele lindudele, kui mereimetajatele ning kaladele.

Kurva olukorra ja looduslike elupaikade mõnevõrra parandamiseks on teil tänavu, ELFi talgute mereelustiku teema-aasta raames, suurepärane võimalus Audru poldril käed külge panna.

Kalavõrgud, plast ja klaas – see kõik ootab kokku korjamist ja sortimist. Et tehtud töö ei jääks vaid ühekordseks korjeks oleme oma tegevusega abiks Tartu Ülikooli merebioloogidedele, kes talgute käigus kogutud prügi baasilt tuleviku tarbeks tarvilisi andmed vormivad. Ja seda ikka selleks, et prügiks muutunud kraami vähem merre satuks.

Tartu Ülikooli projekti "Re:Fish – Hüljatud kalapüügivahendid: eemaldamine merekeskkonnast, ringlussevõtt ning ennetus Kesk-Läänemere piirkonnas" pilootalaks Eestis on Liivi lahe kirdeosa ehk Pärnu laht. Projekti fookuses on Läänemere keskkonnaseisundi parandamine, eemaldades merest võrke ja rannikult harrastuskalapüügi käigus tekkinud prügi.

Talguid toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Läbi müüdud
Lisa annetus
15 €
Lisa ootejärjekorda

Kuidas osaleda?

Nupul "Registreeri talgutele" vajutades lisatakse talgud ostukorvi ning lehekülje ülaserva tekib kollane ostukorvi riba. Sellel real vajutades avaneb registreerimisankeedi täitmise ja talgute eest pangalingiga tasumise vaade. Ostukorvi saab korraga lisada ühe inimese registreeringu ühele või mitmele erinevale talgule. Ostukorvi ei saa korraga lisada mitme erineva inimese registreeringut samale talgule, sest täita saab ainult ühe osaleja registreerimisankeedi korraga. Niisiis tuleks pere- või sõpruskondade ühisel talgutele minemisele iga täiskasvanu või laps eraldi registreerida.

Kuni 19-aastastele õpilastele kehtib osalustasust soodustus -50%. Soodustuse jõustumiseks tuleb registreerimisankeedil kasutada sooduskoodi OPILANE.

Eelkooliealistele lastele on talgutel osalemine tasuta. Selleks tuleb registreerimisankeedil kasutada sooduskoodi LAPS ning panna linnuke valiku "Tasu arvega" ette (0-eurose arve puhul pangalink ei tööta).
Konnad Teel(t) kampaania Sonda lendoravatalgud