Haeska puisniidu talgud

10. oktoober - 12. oktoober 2014

Puisniidud on osa Eesti traditsioonilisest maastikupildist, mis on kujunenud inimpõlvede vältel heinateo ja loomakarjatamise koosmõjul. Selline mastikutüüp on omane kogu meie laiuskraadile ning sajakonna aasta eest oli tegemist ühe tavapäraseima pool-loodusliku kooslusega Eesti maastikupildis.

Aeg ning kultuurmaastike majandamise võtete muutus on aga viinud puisniidud hääbumisele ja nii on iga säilinud niit väärtuslik.

Haeska puisniidul on ELFi talguid korraldatud ikka ja jälle ning nõnda seame oma sammud sinna ka tänavuse sügise hakul. Puisniidu hooldus käib niitmise läbi ning puu ja põõsarinde kujundamisel nii, et säiliks nende maastike vaheldusrikkus ja mosaiiksus. Puisniidule omane rikkalik taimestik kujuneb tänu metsa ja niidutaimedele sobilikele valgusoludele.

Haeska puisniidu hooldusel oleme abis kohalikul loodustalunikul, aidates kaasa suvel tehtud võsa ja okste kokkutassimisel ning kuivanud puude saagimisel ja põletamisel.

Talguid toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Alam-Pedja 20. sünnipäeva talgupäev Kirna matkarajal Pillirootalgud Kabli rannas