Kõretalgud Saastnas

15. juuli - 17. juuli 2012

Käesolev aasta on ELFi talgute kõre aasta. Esimene võimalus peoperemehe heaks käed poriseks teha on just siin Matsalu lahe lõunakaldal. Et talgulisi juhendab kohapeal hea kõrede tundja, on lootust, et talgute lõpuks surisevad lihased tehtud tööst ja pea uutest teadmisest.

Kõre, tuntud ka kui juttselg-kärnkonn ja hiirkonn on Eesti üks ohustatuimaid kahepaikseid, kelle arvukus on viimasel poolesajal aastal väga drastiliselt langenud. Praegusel ajal arvatakse Eesti läänerannikul ja saartel kokku elutsevat vaid umbes tuhatkond selle liigi esindajat. Tema kadumise peamiseks põhjuseks peetakse liigile omaste elupaikade rannaniitude ja luidete kinnikasvamist ning sigitiikide hävimist.

Viimase 10 aasta jooksul on looduskaitsjate jõupingutused suutnud liigi arvukuse langust pidurdada, kuid elujõulise populatsiooni taastamiseks kulub veel palju tööd. Selles töös on suur roll ka vabatahtlikel, kuna kõrele sobilike elupaikade taastamine nõuab palju käsitööd – sellist, mida suurte masinatega ei saa.

Talgutel kõrede põlises kantsis Matsalu lahe lõunakaldal aitame tekitada ühendusteid lähestikuste sigilompide vahele. Selleks võtame maha ja tassime kokku kadakaid. Peale tööd uurime teiste Matsalu asukate elu-olu ja kütame sauna.

Talguid toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Heinateotalgud Karulas Kaks ühes - Laelatu ja Pivarootsi