Mustoja talgud - ratastega Setomaal

18. august - 20. august 2012

Mustoja maastikukaitseala asub Setomaa lõunaosas. See ala on tähelepanuväärne nii oma pinnamoe, kui erinevate elupaikade rohkuse poolest väikesel alal. Sel korral on talgute eesmärgiks liiviku taastamine ning peamiseks liikumisvahendiks jalgratas.

Liivik on liigivaene kooslus, mis on tekkinud kas metsapõlengu või inimtegevuse tagajärjel liivastes piirkondades. Liivikud püsisid Mustojal avatuna tänu siin harjutanud ratsarügemendi tallamisele. Liivikud nagu ka teised luitelised elupaigatüübid pole kuigi püsivad ning siin levivad taime- ja loomaliigid on peamiselt nn pioneerliigid - liigid, kelle konkurentsieelis seisneb võimes kiiresti vallutada „tühja maad“. Selliste elupaikade säilimiseks on väga tähtis nende taastamine ja hooldamine valitud piirkondades kaitsealadel.

Liivikut taastame eemaldades sealt üleliigsed puud ja põõsad ning vabastades liiva samblakamarast valitud kohtades. Selle tegemiseks kasutame rehasid, saage, oksakääre. Nii parandame nõmm-nelgi ja teiste taimeharulduste kasvutingimusi. Peale tööd mõõdame nabadega kohalike veekogude temperatuuri ning uurime Setumaa elu-olu.

NB! Talgutele Mustojal ootame eriti jalgratastega talgulisi, sest piirkond on suurematest linnadest tulijatele rongiga lähenetav ning töö- ja ööbimispaiga asukoht soosivad nende vahel pedaalimist. Pampude jaoks on olemas saateauto. Talgugruppi mahub ka mõni jalamees.

Mustoja talgud on osaks Põlvamaa ökofestivali programmist.

Talguid kaasrahastab RMK.
ELFi talgud Põlva ökofestivalil Kadakatalgud Elda poolsaarel