Põletamistalgud Rammu saarel

01. november - 02. november 2014

Suvel ootasime sellele isevärki Põhja-Eesti saarele talgulisi, et taastada sealseid ainulaadseid kukemarjanõmmesid. Kuna suvi oli kuiv, siis ootame sinna taas talgulisi, et töö kenasti lõpule viia põletades eelmisest tragist seltskonnast jäänud oksahunnikud.

Rammu pindala on napilt üle ruutkilomeetri, kuid kunagi elas siin lausa sadakond inimest. Nende vilka toimetamise tulemusel laiutasid siin kunagi lagedad pärandmaastikud ja Eestis ainulaadsed kooslused - kukemarjanõmmed. 1952. aastal pagendati siit kõik elanikud ning avatud maastikke asuti usinalt metsastama.  

Praeguseks on selgeks saanud, et mets Rammu saarel eriti hästi ei kasva ning omanäoliste maastike ja koosluste kadumine oleks Eesti loodusele suur kahju. Sellepärast ongi ette võetud tööd, et vähemalt osaliselt Rammu taasmetsastatud alad lagedaks raiuda. Suvel viisime neid töid läbi ELFi talguliste kaasabil.  

 Seekordsetel Rammu saare talgutel on plaanis põletada suvel mahalõigatud ja kokkukantud männid ning uurida, mis nägu see omapärane väikesaar sügiseti õieti on. Talguid juhib Kadri Aller ning kohapeal võõrustab meid Rammu saare hea käekäigu eest seisja Madis Praks.

Palupõhja loodus- ja talgulaager peredele Põgari-Sassi rüditalgud