Saarnaki talgud

11. juuli - 16. juuli 2013

Saarnaki, Hiiumaa laidude hulgas üks suurimaid, on ELFi talgulisi vastu võtnud juba kümmekond aastat ning ikka ja alati tagasi kutsunud. Ka sellel korral ootame loodusest ja pärandkultuurist lugu pidavaid talgulisi veetma kuut idüllilist suvepäeva sel imelisel laiul.

Saarnakil on läinud paremini kui nii mõnelgi tema sugulaslaiul. Kuigi viimased püsiasukad lahkusid sealt juba kolmkümmend aastat tagasi, on laidu tublide inimeste kaasabil suudetud korras hoida ning säilitada sealne kultuuripärand. Nii mitmedki hooned on taastatud ja korda tehtud ning sealse loodusega tutvumist hõlbustab matkarada.

Laiu suureks väärtuseks on selle mosaiiksus. Eriilmelistest rannikukooslustest on põhilised loodakastikud. Niidetavat ala leidub majade ümbruses ning idarannikul on 20 hektari suurune rannaniit. Seal asub ka kuue meetri kõrgune rändrahnudest rannaastang, millel kasvavate pärnade vanus ulatub sadadesse aastatesse.

Et laiu edasine heaolu oleks jätkuvalt tagatud, saavad talgulised siin-seal oma abistava käe ulatada. Töisteks märksõnadeks on sel talgukorral heinad, võsad, rajad ja aiad.

Tänuks töö eest on laiul pakkuda üht väärt puhkust väärt kohas. Küll need juba teavad, kes kord käinud on.

Talgujuht on Hannes Unt.
Talguid toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Rannaküla talgud Matsalus Kadakatalgud Kesselaiul