Talgud Valgevenes Järvede kaitsealal

04. juuli - 09. juuli 2016

Möödunud sügisest alates teeb ELF tihedat ja viljakat koostööd soode kaitse teemal Valgevene looduskaitseorganisatsioonidega. Et seda head energiat ja teineteisemõistmist veel tõhusamalt looduse kaitsmisel rakendada oodatakse ELFi talgulisi juuli alul «Озеры» kaitsealal erinevaid töid tegema.

Valgevene ja Eesti on mõlemad suured soomaad. Kui Eestis on viimastel aatakümnetel saanud looduslikest soodest rahvusliku identiteedi lahutamatu osa, siis Valgevenes on jätkuvalt sood pigem alad, mida on tarvis "maaparandada" ja kütteks tarvitada.

Õnneks on see trend pöördumas ning tegusad keskkonnaühendused teevad head tööd, et kaitsta Valgevene allesjäänud looduslike soid, taastada kaevandamiest või maaparandusest rikutuid ning muuta sooskäimist trendikaks. 2012 aastal õnnestus neil kaevandamisplaanidest säästa 8 suurt looduslikus seisus sood ning paradigma nihkub vaikselt kuid kindlalt iga minuti, päeva, aastaga..

ELF rõõmustab väga, et needsamad kekskkonnaühendused koos Järvede kaitseala administratsiooniga ootavad sellel suvel külla ka Eesti talgulisi. Usutavasti on niisama tähtis kui see talgutöö, ka sõnum, mida selline küllasõit tavalistele valgevenelastele annab - meile tullakse soode ilu ja erilisuse pärast ning ei peeta paljuks ka omi käsi poriseks teha.

Et tööd hästi tehtud ja sõnum selgelt esitatud saaks ootame seitset uudishimulikku talgulist, kellega koos see pioneerlik seiklus läbi teha. Lisaks tööle jääb meil aega ka korralikult looduskaitsealal ringi müttamiseks ning ühel päeval külastame ka üle tuhande aastase ajalooga Hrodna linna.

Talgud Viru rabas Põhja-Liivi sooservatalgud