Õnneks ei ole viimasel ajal Läänemerel suuremaid reostust põhjustavaid õnnestusi toimunud, kuid laevaliiklus merel muutub aasta-aastalt tihedamaks, mistõttu on ka reostusoht üha suurem. Naftaõnnetuse korral on väga oluline vabatahtlike abiliste kiire mobiliseerimine ja koordineerimine reostuse koristuseks ning eluslooduse päästel. Uute vabatahtlike koolitamiseks ning ametkondade vahelise suhtluse tõhustamiseks on ELFil tänavu käsil projekt "Vabatahtlike kaasamise võimekuse kasvatamine reostustõrjes". Nimetatud projekti rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) ning siia alla kuulub ka Kablis toimunud koolitus.Koolitusel tutvustasid ELFi töötajad Siim Kuresoo, Kadri Aller ja Aleksei Lotman ELFi senist tegevust naftareostustõrjes, vabatahtliku töö võimalusi ELFis ning merereostuse mõju elusloodusele. Haapsalu päästekomando pealik Andres Kaljura ja Lihula päästekomando pealik Mikk Luuk tutvustasid Päästeameti tegevust kriisiolukorras ja vabatahtlike päästjate kaasamist. Teet Koitjärv Keskkonnaametist andis ülevaate Keskkonnaameti tegutsemisest ja käsuliinidest hädaolukorras ning tutvustas eluslooduse päästeplaani. Viimane koolituspäev oli reserveeritud Agni Kaldmale Keskkonnaministeeriumist, kes andis detailse ülevaate õliste lindude päästmise ja pesemisprotsessidest.
 Kui oled huvitatud naftareostustõrje vabatahtlikuks grupijuhiks saamisest, kes hädaolukorras juhendaks nn tavavabatahtlikke, kes pole väljaõpet saanud, siis võta ühendust ELFi vabatahtlike koordinaatori Kadri Alleriga: kadri.aller@elfond.ee.