Grupijuhid said jälgida Päästeameti tööd poomikonteinerite lahti pakkimisel ja vette laskmisel ning ka ise käed külge panna. Lisaks mängiti läbi kaitseriietuse väljastamine ja selga panek ning rannikul musta (naftaga määrdunud) ja puhta ala eraldamine. ELF tänab Haapsalu Päästekomando juhti Andres Kaljura't ja Lihula Päästekomando pealikku Mikk Luuk'i sooja vastuvõtu eest. Õppuseid viiakse läbi igal aastal, et tagada parim valmisolek reaalse õnnetuse korral.

Aega jäi ka supluseks ja maitsvaks koogiks Haapsalu piiskopilinnuses. :)

Kui soovid samuti naftareostustõrje vabatahtlikuks kandideerida, siis võta ühendust talgukontor@elfond.ee kaudu.

ELFi naftavabatahtlike koolitamist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).