Keskkonnaametil on käimas Eesti-Läti ühisprojekt WOODMEADOWLIFE ehk PuisniiduLife, mille raames plaanitakse taastada Eestis 500 ja Lätis 200 hektarit puisniite. ELF on selle projekti üheks partneriks.

Talgulised Nedrema puisniidul, 2016. aastal