Kõinastu rüditalgud 

22. juuli - 25. juuli 2021

"See polegi nagu päris saar, see on rohkem nagu poolsaare moodi saar…" kõlab kuulus tsitaat 1968. aasta kultusfilmist "Mehed ei nuta", mille mitmed stseenid on üles võetud Kõinastul. Miks on see Muhumaast loodesse jääv laid "poolsaare moodi saar"? Nimelt jääb Kõinastu ja Muhumaa vahele liivane leetseljak – Kõinastu lee – kus murukamaraga kuiv maa vaheldub kitsaste veeväljadega.

Kõinastu leel ning laiu kagunurgas olevad lagedad rannaniidud on sobiv pesitsuspaik niidurüdile. Taolisel maastikul on lindudel hea ligipääs lompidele, mudalaikudele, veesoontele ja avatud veepiirile, kus leidub kehakinnituseks paslikuid selgrootuid. Rannaniitude kvaliteet on aga vähenenud ning lagedat alal vallutamas kadakad, mis loovad varitsuskohti rüdisid jahtivatele kiskjatele.

Talgute käigus puhastame esmalt kadakatest Kõinastu lee ning kui aega üle jääb, liigume tööjärjega laiu kagunurka. Eemaldatud kadakad tassime hunnikutesse ja sobivate ilmatingimuste korral põletame, et tagada niidurüdile parimad võimalikud elutingimused. Kõinastu on igati vaheldusrikas laid, kus on omavahel muhedasti põimunud mitmekesine loodus ja põnev kultuuripärand. Talgutöö kõrvalt katsume leida mahti ka avastusretkeks saarel.

NB! Sellel talgul osaledes tuleb valmis olla variandiks, et merevee tase on traktori jaoks liiga kõrge ning tuleb varustust tassides jalgsi läbi mere laiule kõndida.

Talguid toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

International camp: the great crested newts at Haanja International camp: the great crested newts at Haanja II