Kõretalgud Alu karjääris

28. september - 30. september 2018

Väike, mööda maapinda tatsav ja silmatorkava heleda triibuga seljal. See armas loomake on juttselg-kärnkonn ehk kõre. Lääne-Eestis ja Pärnumaal varem tavaline kahepaikne on jäänud haruldaseks – eeskätt sobilike elupaikade kadumise tõttu. Kõre koduks olid peamiselt rannaniidud ja -karjamaad, sest ta vajab avatud maastikku, kus on liikumisruumi, liivikuid ja sigimiseks sobilikke lompe.

Seoses rannikualadel karjatamise ja niitmise vähenemisega, maaparandustöödega ja ka liigse väetamise ning taimekaitsemürkide kasutamisega on rannaniidud hakanud metsastuma. Niisiis on kadunud või kadumas mitmed kõredele sobilikud elupaigad ja sellega on kaasnenud nende kahepaiksete arvukuse tohutu langus. Huvitaval kombel on aga mõned asurkonnad leidnud pelgupaiga vanades liivakarjäärides, sest sealne avatud tehismaastik ajutiste lompide ja liivaga sobib neile ideaalselt.

Alu karjäär Tõstamaa lähistel on üks sellistest paikadest, kus kõred on ennast sisse seadnud ning inimeste poolt tehtud hooldustööde abiga on arvukus tõusuteel. Karjääri on võsast puhastatud ja päikesele avatud. Rajatud on uusi sigimiseks kõlblikke lompe ning parandatud olemasolevate kvaliteeti. Võsatöö pole aga veel lõppenud ja talgulistel on siinkohal võimalus kõre heaks oma abikäsi ulatada. Lisaks Alule tegutseme veidi ka ühes teises karjääris – Vatlas – kus tuleks suvistest talgutest järgijäänud oksahunnikud ära põletada. Töid juhendab Ilona Lepik.

Fotol on Kumari laiul kohatud kõre, kelle jäädvustas pildile talguline Merja Roostalu.

Talguid toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Vormsi talgud täistaimetoiduga Must-toonekure talgud Piirsalus