Rahvusvaheline heinategu Karula moodi

14. august - 20. august 2014

Kel kesksuvisest heinateost küllalt ei saanud, saavad Karula rahvuspargis veel niitmisest ja riisumisest viimast võtta. Lisaks oma oskuste näitamisele ja lihvimisele on sedakorda hea võimalus ka maailma eri nurkadest Võrumaa ja Valgamaa piirile kokku tulnud kaheksale vabatahtlikule õpetada, kuidas vikatiga ümber käia ja mispidi reha peale tööd maha asetada, kui ei taha, et vihm peagi kaela sajaks või otsaesine muhuga kaunistatud saaks.

111 ruutkilomeetri suurune Karula rahvuspark, asutati 1993. aastal, eesmärgiga säilitada Lõuna-Eestile iseloomulikke metsa- ja järverikkaid kuppelmaastikke ning traditsioonilisi talumaastikke.  Eriline ning väga vaheldusrikas on sealne maastik tõepoolest. Selle moodustavad külg külje kõrval või hajusalt paiknevad metsade ja niitudega kaetud kuplid ja sood ning soostunud metsad, järved ja ojad.

Kuigi rahvuspargi pindalast tervelt 70% katab mets, leidub siin ka märksa lagedamaid alasid. Ühel sellisel mitmekesise taimestikuga alal saabki selleaastane heinategu toimuma. Ähijärve puisniidul on võimalus üheskoos aidata siinsel tublil talumehel jätkata aastasadu kestnud traditsioone ning ühtlasi tagada, et siinne eriline pärandkooslus säiliks.

Lisaks rehaga ümber puude tantsimisele saab iga kohaletulija ülevaate siinse kandi elust-olust, tutvuda ümbruskonna erilisemate loodus- ja kultuuriväärtustega ning kindlasti ei jää käimata ka saunalaval. Samuti saab vastavalt soovile praktiseerida võõraid keeli või siis tutvuda kohaliku murdega.

Talguid toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Ulluta loopealse talgud Kadakatalgud Vilsandi saarel