Rannikulõukatalgud Kihnus

11. august - 13. august 2010

Kihnu, see iseomase kultuuri ja mitmekesise loodusmaastikuga maasõõr kesk Liivi lahte, on olnud ELFi talguliste üks meelispaiku juba aastaid. Sel korral aitame kaasa rannikulõugaste taastamisele.

Rannikulõukad on madalad, merega ajutiselt ühenduses olevad rannikuveekogud, mis on tekkinud madalate abajate ja lahtede eraldumisel merest maa kerkimisega. Rannikulõukaid ümbritseb enamasti rannaniit, mis on karjatamise ja niitmise vähenemisel paljudes kohtades roostumas ja võsastumas ning vajaks väärtuslike elupaikade säilimiseks hädasti inimkätt.

Rannaniidud on paljude lindude, eeskätt kahlajate - tutka, mustsaba-vigle ja niidurüdi, olulised pesitsusalad, samuti paljude rändlindude tähtsad toitumispaigad. Elupaigaks on need aga ka mitmetele teistele ohustatud liikidele, näiteks kõrele. Talgutööks ongi rannikulõugaste taastamistööd, kadakate ja pilliroo tõrjumine. Peale tööd ettevõtmisteks jagub ringikäimist ja uudistamist suvisel Kihnul muidugi kuhjaga.

Talgujuhid on Siivi Põldots ja Tõnis Hiielaid.
Talguid toetab LIFE Nature projekt Läänemere rannikulõugaste elupaigakomplekside taastamine (LIFE BaltCoast).
Kumari talgud Kadakatalgud Saaremaal Atlas