Saarnaki talgud

20. juuli - 24. juuli 2015

ELFi talgute ajaloos pole talgud Saarnaki laiul kunagi erilist reklaami vajanud ja nüüd 16. aastat seda südasuvist seiklust Hiiumaa laidudele välja hõigates ei hakkame ettevõtmist paljusõnaliselt kiitma. Kes tunneb kutset, on oodatud.

Siiski olgu ära toodud, mis meil saare kohta varem öelda on olnud: Saarnaki laid on ammu tuntud meelisklemiskoht niidu- ja merelindudele, haruldastele käpalistele, matkasellidele ja looduskaitsjatele. Selle inimasustuseta jäänud saare rüpes käiakse meelt ja maailma parandamas ka talvel. Talgusihtkohana on väike ja omanäoline laid samuti tuntud ja ikka selleks, et hoida kunagi inimkätega kujunenud maastikupilt siinsete suliste ja õieliste põlisasukate vääriline.

Saarnaki laiu mosaiiksest maastikust leiab kadastikke, loopealseid, aga ka jäänukeid endisaegsetest laialehistest pärna- ja tammesaludest. Aastaringsete püsielanike lahkumise järel kolme kümnendi eest on maastik võtnud metsikuma ilme ja nii nagu kõikjal rannikualadel, on inimtekkelised niidud ja heinamaad hakanud täis kasvama. Sellega koos taanduvad ka liigid, kellele on inimeste kõrval saar olnud kodupaigaks. Et liikidele harjumuspärane keskkond sootuks ei kaoks, on ELFi ja teiste vabatahtlike abiga neid alasid püütud hoida ja neile tasapisi endisaegset avaramat ilmet tagasi anda.

Nii on ka suviste talgute sisu taaskord männi, kadaka ja lehtpuuvõsa tõrjumine. Töö peamine eesmärk on parandada eluolu sellistel kaitsealustel taimedel nagu kärbesõis, kare jürilill, kaljukress ja hall käpp.

Tänuks töö eest on laiul pakkuda väärt puhkust väärt kohas. Küll need juba teavad, kes kord käinud on.

Talgujuht Eva-Maria Lass.

Talguid toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Rahvusvahelised jõetalgud Lahemaal I Tehismärgala rajamise talgud Uhtis