Talgud Kumari laiul

28. juuli - 31. juuli 2014

Kumari laid Matsalu lahes rahvuspargis on võluv paik. Siia on käidud linde loendama, lambaid karjatama ja tormi eest pakku poetud, kui kalaretk tuuliseks kiskus. Viimastel aastatel on Kumari laiul olnud sagedasteks külalisteks ka ELF'i talgulised, et aidata kaasa juttselg-kärnkonna elupaikade kordaseadmisele. Kordame harjutust ka tänavu – heinategu, kadakate nüpeldamine ja muu selline lihtsaloomuline töö ootab teie panust.

Juttselg-kärnkonna ehk kõre elupaiku on Eesti rannikule jäänud järjest vähem. Ühelt poolt on see tingitud rannakarjamaade kinnikasvamisest, teisalt aitavad arvukuse vähenemisele kaasa pisikiskjad kährik ja mink, kellele kõre on maius ja paras suutäis. Kui kumari laiul need ohud kõrvaldatud saavad on see hea koht, kus kõlava häälega kahepaikne võiks rahus elada.

Et kõre kodu oleks elamise vääriline, ootab meid ees lai valik töid. Talgutel saab heina niita, rassida kadakate vahel ja lõket teha. Need, kes labidatööd ei pelga, võivad aga minna appi kõretiike ehk rannalõukaid sügavamaks kaevama või kaldavalle tasandama. Võimatu ei ole ka tormiga rannalõugastesse sattunud risu koristamine. Kährikuid ja minke me püüdma ei hakka – see töö jääb jahimeestele.

Kumari talgud on osa kõre, kui liigi päästmise tegevuskavast Eestis. Talguid kaasrahastab RMK.

Kõinastu rüditalgud Puisniidutalgud Abrukal