Talitalgud Nedremal

21. veebruar - 23. veebruar 2014

Tänavune talv erineb mitmest eelnenust oma lumevaesusega. Kelgusõpradel on küll ninad krimpsus, kuid neil, kes tahavad talvel loodushoiu töid teha on seevastu naerunägu ees.

Talv on üldiselt võsa raiumiseks väga hea aeg ja vähese lumega saab seda tööd ka nii teha, et kännud jäävad kenasti madalad ning ei ohusta edaspidi niitmisvarustust või kariloomi.

Eesti suurima hooldatud puisniidu madalamates osades asuvates madalsoolapikestes on tööd, mida teha küll ja veel. Omal ajal niitudena kasutusel olnud madalsood, ei kannata heinateol traktorit ja on seetõttu heinamaade hulgast juba ammu välja jäänud ja võsastunud. Korrashoituna moodustaksid need koos puisniidu ja metsadega väga väärtusliku elupaigakompleksi.

Meie talitalgute eesmärk ongi üht sedalaadi madalsoolapikest võsastumisest päästa ja taastada tingimuse madalsoole omastele liikidele. Selleks paneme soojalt riidesse, haarame saed, kiinid ja oksakäärid ning veedame võsa langetades ja oksi põletades 2 töist päeva keset talveunne vajunud puisniitu.

Ja nagu ikka, ei ole talgud üksnes rassimiseks ja rahmeldamiseks. Kindlasti jääb meil ka aega tutvust teha üksteise, ümbruskonna ja saunaleiliga.

Talguid juhivad Tuuli Köller ja Kristo Pärn.

Talguid kaasrahastab RMK. Talgute õnnestumisse panustab tublisti Pärnumaa Loodusmälestiste SA.

Põletustalgud Põgari-Sassi rannaniidul Talitalgud Udriku laiul