Võilaiu rüditalgud

25. juuli - 28. juuli 2019

Kui sulle meeldivad linnud, saared, hobused ja traktorid, sisukas töö ja vahva seltskond, siis meeldib sulle ka Võilaiu talgu, mis ühendab endas kõik eelmainitud elemendid. Võilaiu talgul taastatakse rannaniitu, mis on tähtis elupaik paljudele linnuliikidele, sealhulgas niidurüdile. Kuna meri on Võilaiu ja Muhumaa vahel madal, saadakse talgupaika traktorisõiduga. Võilaiu maastikke hooldab vabalt ringi liikuv uudishimulik hobusekari, kes on varmalt valmis talgulistega tutvust sobitama.

Niidurüdi paare oli varemalt Eestis pesitsemas hulganisti, kuid arvud on sobilike elupaikade kadumise tõttu aasta-aastalt vähenemas. Nimelt vajab see pikanokaline kurvitsaline toimetamiseks avatud ja madalamuruseid rannaniite, kus oleks toitumiseks sündsaid lompe, mudalaike, veesooni ja avatud veepiiri. Võsastuvad rannaniidud loovad muuhulgas rebasele, kährikule, varesele ja mitmele teisele röövelukale võimaluse rüditibusid varitseda ja nahka pista. Seetõttu on niidurüdi elupaikade taastamisel väga oluline, et kõik kadakad ja lehtpuuvõsa saaks eemaldatud ning oksahunnikud põletatud.

Võilaid on suhteliselt tasapinnaline ja madal saar, mida on varemalt kasutatud peamiselt heinateoks. Saarel ringikäiku tehes kohtab igal sammul arvukatest endisaegsetest küünidest järgi jäänud vundamente. Võilaiu keskosas seevastu on nägus metsatukk jämedamate lehtpuudega ning tasub üles otsida ka üks väärikas eas õunapuu. Avastusretkel saab puude varjust piiludes hobustega peitust mängida ning nautida suvist saarehõngu.

Talguid toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Rahvusvahelised harivesiliku talgud Haanjas Abruka rüditalgud