Õppuse raames testiti ühtlasi vabatahtlike kiirreageerimisvõimet: vastavate päevade hommikul said vabatahtlikud SMS-i kutsega õppusele, millele tuli võimalikult kiiresti kas jaatavalt või eitavalt vastata. Kiiremad vastasid paari minuti jooksul pärast SMS-i saabumist, aeglasematel kulus 3-4 tundi. Üldises plaanis võib vabatahtlike vastamis- ja kiirreageerimisvõimekuse lugeda väga heaks.

Õppustel prooviti selga kaitsevarustust ning püüti kahvadega robotparti. Reaalse naftaõnnetuse korral on ELFi naftavabatahtlike peamiseks rolliks eluslooduse pääste ehk õliga määrdunud lindude rehabiliteerimine. Selleks aga, et õliseid linde aidata, tuleb nad esmalt kinni püüda, mis pole sugugi nii lihtne ülesanne, kui võiks arvata.

Peagi on ELFi naftavabatahtlikke ootamas järgmised õppused koostöös Päästeameti ja Keskkonnaametiga. Kui soovid samuti naftareostustõrje vabatahtlikuks kandideerida, siis võta ühendust talgukontor@elfond.ee kaudu.

ELFi naftavabatahtlike koolitamist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).