Eriti põnevad on kunstilised mudakonnatalgud Karulas, kust tööst vabal ajal minnakse Ähijärve-äärsele puisniidule joonistustundi, mida juhendab puisniitude teema-aasta logo autor Ülle Ottokar.

Rohkem infot