Mustoja liivikutalgud

08. juuni - 09. juuni 2011

Mustoja talgulisteks on seekord Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tudengid. Mustoja maastikukaitseala asub Setomaa lõunaosas. See ala on tähelepanuväärne nii oma pinnamoe, kui erinevate elupaikade rohkuse poolest väikesel alal

Talgute eesmärgiks on liiviku taastamine. Liivik on liigivaene kooslus, mis on tekkinud kas metsapõlengu või inimtegevuse tagajärjel liivastes piirkondades. Liivikud püsisid Mustojal avatuna tänu siin harjutanud ratsarügemendi tallamisele. Liivikud nagu ka teised luitelised elupaigatüübid pole kuigi püsivad ning siin levivad taime- ja loomaliigid on peamiselt nn pioneerliigid - liigid, kelle konkurentsieelis seisneb võimes kiiresti vallutada „tühja maad“. Selliste elupaikade säilimiseks on väga tähtis nende taastamine ja hooldamine valitud piirkondades kaitsealadel.

Meie tööks on liiviku taastamine eemaldades sealt üleliigsed puud ja põõsad ning vabastades liiva samblakamarast valitud kohtades. Selle tegemiseks kasutame rehasid, saage, oksakääre. Nii parandame nõmm-nelgi ja teiste taimeharulduste kasvutingimusi.

Talgujuhid on Anu Ruut ja praktikant Rimo Lausmaa.
Talguid toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Harivesilike talgud Otepää looduspargis Sookuninga talgud