Möödunud aastal korraldas Eestimaa Looduse Fond 49 looduskaitsetalgut, millel osales kokku 790 vabatahtlikku ning tehti 6996 tundi tööd. Üheskoos taastati soid, loopealseid ja rannaniite ning hooldati kaitsealuste liikide elupaiku. Talgutööga parandati nii kõre, niidurüdi, must-toonekure, mudakonna kui ka käpaliste elutingimusi. Mitmel võsastunud loopealsel ja rannaniidul avanesid hunnitud vaated ja nii mõnigi tilluke tiik sai võsa ja veetaimestiku eemaldamise järel taas harivesilikule sobivaks. Kõiki panustanud talgulisi juhendasid vabatahtlikud talgujuhid ja saeministrid.

2020. aasta talguhooaeg tõotab tulla mullusest mahukam, mistõttu vajame talgute edukalt läbiviimiseks abijõudusid. Tänavune hooaeg on pühendatud soodele, s.t. toimub varasemast rohkem sootalguid ning korraldatakse ka sooretki.

Ootame Sind kandideerima!

Talgujuhi ja saeministri tööülesannete ning koolituskalendri kohta uuri lähemalt allpool.

Huvilistel palume saata oma CV ja sooviavalduse hiljemalt 16. märtsiks 2020. aastal e-mailile talgukontor@elfond.ee. Sooviavaldusse pane kirja, millisesse rolli kandideerid (talgujuht või saeminister), millistel koolitustel saad osaleda ning millised sinu oskused ja varasemad kogemused tuleks kasuks ELF-i vabatahtlikus töös.

Mullu oli ELFi talgutel ööloomade teema-aasta. Niisiis käisid talgujuhid ja saeministrid jamboree raames liigieksperdi Uudo Timmi juhendamisel lendoravaretkel. Foto: Kirke Raidmets.


Keda otsime?

Vabatahtlikud talgujuhid

Talgujuht seisab hea selle eest, et talgutega seonduv eeltöö oleks tehtud ja talgute vältel kõik ladusalt toimiks. Talgujuhile meeldib värske õhk ja füüsiline töö, inimestega suhtlemine ja organiseerimine, otsuste langetamine ja juhtnööride jagamine. Talgujuhi eeltööks on ajakava paikapanek ja talguvarustuse nimekirja koostamine; suhtlus ja infovahetus talguliste, maaomanike, paadimeeste ja teiste asjaosalistega; talgumenüü koostamine ja toidumoona ostmine ning konkreetse talgu juurde kuuluva meelelahutuskava väljamõtlemine. Talgud kestavad mitu päeva ja toimuvad kevadest sügiseni Eesti metsades, rabades, rannikul ja väikesaartel. Talgutel on talgujuhi ülesandeks juhtida tosinast talgulisest koosnevat gruppi, sealjuures hoolitsedes tööjärje edenemise ja ohutuse ning esmaabi eest. Võimaluse korral on talgujuht ka talgubussi sohvriks. Talgujuht peaks olema küllaltki iseseisev, kuid lisaküsimuste, murede ja probleemide korral on Talgukontor alati nõu ja jõuga abiks. Tegemist on vabatahtliku looduskaitselise tööga, mille eest ei saa rahalist tasu. Küll aga kompenseerime talgujuhtidele talgute korraldamisega seotud kulud, näiteks talgutoit ja sõidukulud talgutele.

Epp ja Meelis on talgujuhtidena tegutsenud juba palju aastaid. Meelis täidab paralleelselt ka saeministri kohuseid ning Epp koolitab uusi talgujuhte.

Ootame Sind kandideerima ELFi talgujuhiks kui oled täisealine, oled valmis talguhooajal 2-3 talgul talgujuhina kaasa lööma ning saad osaleda ELFi korraldatud ettevalmistavatel koolitustel (kuupäevad leiad alt poolt). Kasuks tuleb varasem osalemine ELFi talgutel, juhtimis- ja korraldamiskogemused, B-kategooria juhiload, mõne võõrkeele valdamine ning hea arvuti kasutamise oskus.

Inspiratsiooni saamiseks loe juba tegutsevate talgujuhtide muljeid siit.

Vabatahtlikud saeministrid

Saeministrile meeldib rassida. Ta naudib töötamist mootortehnikaga ning aitab looduskaitsetalgutel taastada liigirikkaid koosluseid: puisniite, rannaniite ja loopealseid. Selleks langetab ta pealetungivat võsa, kadakaid ja põõsaid. Sealjuures hoolitseb ta heaperemehelikult tööriistade eest ning vajadusel parandab kergemaid rikkeid. Saeministril on tehnilist taipu ja varasemat kogemust kett- ja võsasaagidega (mida koolitusel täiendada ja värskendada saab). Talle meeldib loodus ja hea seltskond ning keerulised tingimused ei löö teda verest välja. Saeminister pole lihtsalt töömees, vaid osa talgute korraldustiimist: vajadusel on ta nõu ja jõuga talgujuhtidele nende toimetustes abiks. Tegemist on vabatahtliku looduskaitselise tööga, mille eest ei saa rahalist tasu.

Saeministrid Hannes ja Kirke tööhoos. Mõlemad astusid saeministri rolli 2019. aastal. Kirke on lisaks kätt proovinud ka talgujuhi rollis.

Ootame Sind kandideerima saeministriks, kui oled täisealine mees või naine, valmis kaasa lööma vähemalt 2-3 talgul talguhooaja vältel ning saad osaleda ELFi saekoolitusel. Kasuks tuleb juhilubade olemasolu ning hea suhtlemisoskus.

Inspiratsiooni saamiseks loe juba tegutsevate saeministrite muljeid siit.

Mida pakume?

Vabatahtlikke ootavad:

Koolituskalender


Vaata fotosid jamboree'st ja talgujuhtide/saeministrite sügiskohtumistest siit.

 Saekoolitusel jagavad nippe ja kogemusi igapäevaselt mootorsaagidega töötavad koolitajad ning tehakse ka reaalset talgutööd, et oskused järgnevaks talguhooajaks käppa saada. Täpsem asukoht ja aeg selgumisel (tõenäoliselt toimub 27.-29. märts). Saekoolitus on vajalik eelkõige saeministritele, kuid julgustame osalema ka saagimishuvilisi talgujuhte.
ELFiga tutvumise päeval kohtute näost näkku Talgukontori töötajatega, kes annavad ülevaate ELFi tegemistest. Ühtlasi tutvume talgutega kaasneva paberimajandusega (kuluaruanded, avansitaotlused, talgukokkuvõtted). Päev on vajalik eelkõige talgujuhtidele, kuid soovitatav ka saeministritele.
Esmaabi baaskoolitust viib läbi tõeline ekspert omal alal - Andus Lehtmets - ning koolitus on asendamatu nii talgujuhtidele kui saeministritele.
Talgujuhtide ja saeministrite juhtimiskoolitusel ehk jamboreel leiab aset kohtumine ja tutvumine uute ja kogenumate vabatahtlike vahel, mõtestatakse lahti juhiroll ning jagatakse talgute läbiviimiseks vajalikke nippe ja teadmisi. Lisaks teeme pisut talgutööd kõre heaks ning vastavalt tänavusele teema-aastale läheme ka ühele sooretkele.