Talgutel teevad talgulised jõkke vitstest punutud paunasid, et ajalooliselt sirgeks kaevatud jõelõiku looklevamaks muuta ning jõe erinevatele lõikudele erinevat sügavust tekitada. Nii muutub jõgi elupaigana mitmekesisemaks ja pakub paremaid elutingimusi rohkematele liikidele. Lisaks muutub jõgi tööde järel paremini nähtavaks kohalikele elanikele.

Talgulised Jänijões. Foto: Katrin Loss
Jänedalt läbivoolav Jänijõgi on üks neist paljudest Eestimaa vooluveekogudest, mis on lähiajaloos sirgeks kaevatud, et juhtida vett kiiresti maastikust eemale selleks, et kuivendada maad metsa kasvatamiseks ning põlluharimiseks. Selle tulemusena on tehtud karuteene vooluvetes ja kallastel toimetavale elustikule, mida nüüd talgulistega heastada püüame.

Talgulised Jänijões. Foto: Katrin Loss


Talgutöid koordineerib vooluvete ekspert Jürgen Karvak.  

Talgud toimuvad 15.-17.septembril.

Talguid toetab Lidl.

 

Täpsem info talgute kohta: https://talgud.ee/talgud/tulevased-talgud/janijoe2023-ii